Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [4 / 32] >

O tym musisz wiedzieć!

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracowników będących członkami komisji wyborczych w wyborach samorządowych

Pracodawca musi zwolnić od pracy pracownika zasiadającego w komisji wyborczej w wyborach samorządowych. Takiemu pracownikowi przysługuje 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy. Za ten czas nie przysługuje mu jednak wynagrodzenie od pracodawcy.