Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [24 / 32] >

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Czy rolnik z prawem do emerytury z KRUS musi opłacać do ZUS składkę zdrowotną z działalności gospodarczej

PROBLEM Od 6 lat prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą, ale ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu podlegałam jako rolnik. W sierpniu 2018 r. otrzymałam decyzję KRUS przyznającą mi prawo do emerytury rolniczej od 1 listopada 2017 r. Oprócz pobierania emerytury nadal wykonuję wspomnianą działalność gospodarczą.