Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [32 / 32] >

Emerytury i renty

Jak prawidłowo wypełnić nowy formularz ZUS ERP-7

Pracodawca zatrudniający pracownika ubiegającego się o emeryturę, rentę lub o ustalenie kapitału początkowego jest zobowiązany m.in. do wystawienia mu zaświadczenia o wysokości przychodu uzyskanego za poszczególne lata kariery zawodowej. Wskazane jest, aby wystawiając zaświadczenie skorzystał ze wzoru przygotowanego przez ZUS. Od 2 sierpnia 2018 r. ZUS udostępnił nową wersję takiego formularza - ZUS ERP-7, która zastąpiła poprzedni wzór - ZUS RP-7.