Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [27 / 32] >

Zasiłki

Jakie świadczenia przysługują z tytułu wypadku w drodze do pracy zgłoszonego po kilku miesiącach od tego zdarzenia

PROBLEM Jeden z naszych pracowników uległ wypadkowi w drodze do pracy we wrześniu 2017 r. Jednak ten fakt zgłosił dopiero w marcu 2018 r. Zespół powypadkowy sporządził kartę wypadku. We wrześniu 2018 r. pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie na 2 tygodnie. Ponadto przedłożył zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym