Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [17 / 32] >

Temat numeru

Jak przekroczenie rocznych limitów podstawy wymiaru podatku i składek ZUS w 2018 r. wpływa na inne obowiązki płatnika

Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i FEP oraz opodatkowania są ograniczone w skali roku. Przekroczenie ustalonych limitów powoduje określone konsekwencje m.in. w zakresie ustalania podstawy wymiaru zasiłków czy dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Brak bieżącej informacji o przekroczeniu wskazanych podstaw wymiaru może powodować dla płatników obowiązek dokonania korekty rozliczeń z tego tytułu.