Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [18 / 39] >

Aktualności

Zmiany w prawie oświatowym dotyczące wyłaniania kandydatów na funkcje kierownicze w szkole

Sejm znowelizował ustawę - Prawo oświatowe, doprecyzowując regulacje dotyczące udziału przedstawicieli związków zawodowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły. Jednocześnie wprowadził utajnienie głosowań nad uchwałą rady pedagogicznej podejmowaną w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje