Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [23 / 39] >

Prawo pracy

Czy trzeba zmienić wydane świadectwo pracy, gdy pracownik domaga się podania w nim dodatkowych informacji

PROBLEM Były pracownik zwrócił się do nas dzień po rozwiązaniu umowy o pracę o wskazanie w treści świadectwa pracy informacji o uzyskanych kwalifikacjach. Świadectwo pracy zostało mu już jednak wydane w dniu zakończenia zatrudnienia. Czy mamy obowiązek je uzupełnić? RADA Tak. Przepisy nie wskazują terminu złożenia