Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [34 / 39] >

Zasiłki

Czy w zaświadczeniu ZUS Z-3 należy wykazać składnik wypłacany w pełnej wysokości mimo absencji chorobowej

PROBLEM Rozwiązaliśmy umowę o pracę z jednym z naszych pracowników. W ostatnim dniu pracy osoba ta dostarczyła nam zwolnienie lekarskie na ten dzień i na kolejnych 10 dni przypadających już po ustaniu zatrudnienia. Pracownik miał prawo do dodatku stażowego w miesięcznej wysokości stanowiącej określony procent wynagrodzenia