Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [8 / 38] >

O to pytają kadrowi

Czy zgoda pracownika na przelewanie mu na konto wynagrodzenia może być dorozumiana

PROBLEM Poprosiliśmy nowo przyjętego pracownika, żeby wskazał rachunek bankowy, na który będzie przelewane jego wynagrodzenie. Pracownik przesłał do kadr swój numer konta. Czy w ten dorozumiany sposób można uznać, że zgadza się na wypłatę wynagrodzenia nie do rąk własnych, lecz na konto bankowe? RADA Należy uznać,