Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [11 / 38] >

Aktualności

Nowa kwota bazowa stanowiąca przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

Rada Ministrów ustaliła nową wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej na poziomie 3,28 (dotychczas wynosiła ona 3,21). Wzrost wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej o 0,07 obejmuje również nagrody roczne przysługujące tym funkcjonariuszom w wysokości 1/12