Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [3 / 38] >

O tym musisz wiedzieć!

Od 18 maja 2018 r. rolnicy korzystający z pomocy przy zbiorach mają obowiązek zgłosić zatrudnionych do KRUS

Rolnik, który w okresie zbiorów płodów rolnych będzie zatrudniał dodatkowe osoby, powinien zawrzeć z nimi umowę o pomocy przy zbiorach. Jest to nowy rodzaj umowy, która jest opodatkowana i oskładkowana. Nowe regulacje obowiązują od 18 maja 2018 r.