Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [23 / 38] >

Temat numeru

Jak rozliczać pracowników delegowanych w zakresie podatku i składek ZUS

Pracownikowi, który zostaje wysłany do pracy za granicę, nie przysługują takie należności, jak zwrot kosztów noclegów, diety czy ryczałty za lokalne przejazdy. Podlega on jako pracownik delegowany szczególnym zasadom w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Aby wypełnić obowiązki z tym związane, pracodawca musi prawidłowo ustalić właściwość państwa, w którym pracownik będzie ubezpieczony, oraz jego rezydencję podatkową.