Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [31 / 38] >

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Jak stosować wyłączenia składkowe w odniesieniu do rad nadzorczych – 8 najczęstszych problemów płatników składek

Członkowie rad nadzorczych pobierający wynagrodzenie z tytułu zasiadania w radzie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym - emerytalnemu i rentowym. Do ustalania podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia, należnych za tę grupę osób, zastosowanie mają m.in. przepisy dotyczące zwolnień składkowych. Płatnicy często mają trudności z rozstrzygnięciem, czy dany przychód członka rady może zostać wyłączony z oskładkowania, czy nie, a jeżeli tak - jak odpowiednio zastosować do członka rady regulacje dotyczące zwolnienia składkowego.