Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [25 / 38] >

Prawo pracy

Jak udzielać urlopu wypoczynkowego szczególnym grupom pracowników

Nie wszyscy pracownicy mają takie same uprawnienia urlopowe. Odrębności są głównie przewidziane dla kilku grup zawodowych należących do sfery budżetowej, m.in. nauczycieli, pracowników socjalnych, prokuratorów, pracowników Najwyższej Izby Kontroli, urzędników służby cywilnej, żołnierzy zawodowych, strażaków, policjantów czy funkcjonariuszy służby więziennej. Jednak są one ustanowione również dla zatrudnionych w sferze pozabudżetowej: pracowników młodocianych, tymczasowych i niepełnosprawnych, przy czym mogą oni także pracować w jednostkach sfery budżetowej.