Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [36 / 38] >

Zasiłki

Jak rozliczać wynagrodzenie chorobowe i zasiłki z ubezpieczenia społecznego

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłki finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, których płatnikiem jest pracodawca lub zleceniodawca, należy rozliczać w zakresie składek i podatku według różnych zasad. Istotna jest przy tym metoda obniżania zaliczki na podatek o składkę zdrowotną. Obniżenia dokonuje się bowiem do wysokości podatku naliczonego od świadczenia, od którego należna była składka zdrowotna, i w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy jej wymiaru.