Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [38 / 38] >

Bhp w firmie

Czy osobą wyznaczoną do wykonywania zadań służby bhp może być pracownik zatrudniony w formie telepracy

PROBLEM W naszej firmie nie ma służby bhp. W związku z tym chcemy powołać do wykonywania zadań tej służby pracownika zatrudnionego przy innej pracy. Jeden z telepracowników posiada odpowiednie kwalifikacje w zakresie bhp. Czy fakt świadczenia przez niego pracy regularnie poza zakładem może być okolicznością dyskwalifikującą