Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [14 / 37] >

Aktualności

Zasady finansowania nagród specjalnych dla pracowników powiatowych urzędów pracy

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił tryb przyznawania w 2018 r. samorządom powiatów, przez ministra właściwego do spraw pracy, środków Funduszu Pracy, w ramach kwoty zabezpieczonej w planie finansowym Funduszu Pracy. Środki te mają być przeznaczone na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na