Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [12 / 37] >

Aktualności

Wyższa wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy SKW

Rada Ministrów ustaliła wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego na poziomie 4,94 (dotychczas 3,40). Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń funkcjonariuszy SKW od 1 stycznia 2018 r.