Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [1 / 3] >

Kadry i płace w sferze budżetowej

Na czym polega klauzula opt-out podpisywana przez pracowników medycznych

Tak zwana klauzula opt-out, to pisemna zgoda pracownika podmiotu leczniczego, uprawnionego do pełnienia dyżurów medycznych, na odbywanie tych dyżurów, w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym. Mogą ją podpisać pracownicy wykonujący zawód medyczny, posiadający wyższe wykształcenie, zatrudnieni w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne .