Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [2 / 38] >

O tym musisz wiedzieć!

Polscy pracodawcy mogą domagać się rozstrzygnięcia przed sądem zasadności stosowania niemieckiej płacy minimalnej do pracowników delegowanych

Delegowanie pracowników do pracy na terenie Niemiec wymaga zapewnienia im niemieckiej płacy minimalnej (MiLoG). Bez znaczenia dla tego obowiązku jest czas trwania delegowania, nawet jeżeli w przypadku pracowników-kierowców polega ono na wykonaniu jednorazowego przewozu. Obecnie wskazana ustawa ma powszechne zastosowanie. Jednak w indywidualnych przypadkach można domagać się przed sądem rozstrzygnięcia kwestii związanych z jej stosowaniem, które wzbudzają wątpliwości w kontekście przepisów unijnych (np. dotyczących nadmiernych kontroli w zakresie legalności zatrudnienia).