Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [1 / 37] >

O tym musisz wiedzieć!

Jak po zmianie przepisów ustalić wynagrodzenie i ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczycieli

Nowelizacja przepisów rozporządzenia urlopowego nauczycieli, obowiązująca od 22 marca 2018 r., wprowadziła zasadę, zgodnie z którą wynagrodzenie za 1 dzień urlopu nauczyciela zajmującego m.in. stanowisko dyrektora należy ustalać tak jak dla nauczyciela zatrudnionego w szkole, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Zatem przy obliczaniu wynagrodzenia za 1 dzień urlopu zamiast dzielnika 30 stosuje się dzielnik 21. Ponadto w przypadku niektórych nauczycieli z podstawy wymiaru ww. wynagrodzenia wyłączono dodatek za uciążliwość pracy.