Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [3 / 3] >

Kadry i płace w sferze budżetowej

Na jakich zasadach można zlecać i rekompensować pracę w sobotę urzędnikom państwowym i samorządowym

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy i pragmatyki służbowe nie wyłączają możliwości zatrudniania urzędników państwowych w sobotę. Praca w tym dniu może odbywać się z tytułu rozkładu czasu pracy obowiązującego daną komórkę czy pracownika. Najczęściej jednak praca w sobotę wynika z potrzeby realizacji zadań służbowych w godzinach nadliczbowych.