Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [2 / 3] >

Kadry i płace w sferze budżetowej

Jak udzielać nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia po zmianach od 1 stycznia 2018 r.

Nauczyciele, którzy chcą skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, muszą przedstawić dyrektorowi szkoły orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy. Skierowanie na badanie lekarskie wydaje dyrektor szkoły na pisemny wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia. Przed zmianą przepisów o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia orzekał lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela.