Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [4 / 37] >

O tym musisz wiedzieć!

Pierwszą ratę odpisu na zfśs trzeba przekazać do 31 maja 2018 r.

Pracodawcy, którzy w 2018 r. mieli obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, powinni przekazać do 31 maja (w 2018 r. ten dzień przypada w święto), co najmniej 75% odpisu podstawowego na wyodrębniony rachunek funduszu. Termin ten wyznacza ustawa o zfśs. Zatem równowartość środków pieniężnych z tytułu odpisu na fundusz powinna być przekazana na rachunek bankowy z zachowaniem tego terminu.