Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [30 / 37] >

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Czy pracodawcy przysługuje zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy i FGŚP za zatrudnionego stażystę

PROBLEM W naszej firmie zatrudnialiśmy 29-letniego stażystę, skierowanego do nas przez powiatowy urząd pracy. Bezpośrednio po zakończeniu stażu mężczyzna ten podpisał umowę o pracę od 1 kwietnia 2018 r. Wynagrodzenie będzie miał wypłacane za przepracowany miesiąc, do 10. dnia następnego miesiąca (czyli tzw. przesunięcie). Czy