Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [28 / 37] >

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Jak podważyć ustalenia kontroli ZUS zmieniającej umowę o dzieło na umowę zlecenia

PROBLEM W naszej firmie właśnie zakończyła się kontrola ZUS. Inspektor zakwestionował kilkadziesiąt umów o dzieło, wskazując, że w ich treści przedmiot umowy nie został precyzyjnie określony, a to oznacza, że była to umowa „starannego działania”, a nie „umowa rezultatu”. W związku z zamianą