Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [1 / 1] >

Temat na życzenie

Wypowiadanie umów o pracę – obowiązki pracodawcy

Pracodawca, składając pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę, powinien je złożyć w formie pisemnej. Powinno ono zawierać pouczenie o możliwości odwołania się do sądu pracy w ciągu 21 dni od jego otrzymania. Natomiast w przypadku umów na czas nieokreślony w wypowiedzeniu należy podać jego przyczynę.