Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [8 / 37] >

O to pytają kadrowi

Czy premie dla pracowników mogą być wypłacane po 10. dniu miesiąca

PROBLEM Pracodawca chce przesunąć termin wypłaty należnych pracownikom premii na 20 dzień miesiąca następującego po przepracowanym miesiącu. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne? RADA Nie! Wynagrodzenie za pracę powinno być płatne raz w miesiącu z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później