Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [16 / 37] >

Aktualności

Nowe stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W stosunku do dotychczas obowiązującej regulacji tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki zachowały 32