Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [15 / 37] >

Aktualności

Szczegółowe zasady odbywania przez farmaceutów ciągłych szkoleń

Minister Zdrowia określił: ramowy program ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach, zakres oraz formy zdobywania wiedzy teoretycznej w ramach ciągłego szkolenia, sposób odbywania ciągłego szkolenia oraz standardy ciągłego kształcenia, a także wysokość opłat za ciągłe