Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [11 / 37] >

Aktualności

Nowe wysokości dodatków za posiadany przez funkcjonariuszy SKW stopień służbowy

Minister Obrony Narodowej podwyższył wysokości stawek dodatku za posiadany przez funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego stopień służbowy. Wysokość dodatków za stopień dla poszczególnych stopni służbowych została podwyższona średnio o kwotę 234 zł w każdej z tych grup (zwiększenie między 185 zł a 325 zł), przy