Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [2 / 37] >

O tym musisz wiedzieć!

Od 1 marca 2018 r. obowiązują nowe kwoty wolne przy dokonywaniu potrąceń z zasiłków

Podobnie jak w przypadku wynagrodzenia za pracę, również zasiłki z ubezpieczeń społecznych podlegają ochronie przed potrąceniami. Ochrona ta wyraża się poprzez obowiązek stosowania przez płatników zasiłków granic potrącenia i kwot wolnych od potrąceń. Od 1 marca 2018 r. kwotę wolną od potrąceń należy ustalać od najniższej emerytury, która wynosi 1029,80 zł. Do 28 lutego 2018 r. była to kwota 1000 zł. Granice potrąceń nie uległy zmianie.