Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [29 / 37] >

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Jak forma zatrudnienia menedżera wpływa na zakres obowiązku składkowego

Osoba zarządzająca przedsiębiorstwem może podlegać ubezpieczeniom w ZUS jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca - w zależności od rodzaju stosunku prawnego i umowy, która łączy go z podmiotem zlecającym czynności zarządcze. W przypadku spółek kapitałowych duże znaczenie ma także okoliczność powołania (lub braku powołania) w skład zarządu spółki, którą kieruje menedżer. Istnieje możliwość obniżenia obciążeń składkowych w wyniku wykorzystania zbiegu tytułów ubezpieczeniowych, lecz takie działanie może być kwestionowane przez ZUS.