Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [20 / 37] >

Prawo pracy

Jak łączyć pracę z urlopem rodzicielskim

Pracownik, na swój pisemny wniosek, może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy. W takim przypadku praca może się odbywać w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, u pracodawcy, który tego urlopu udzielił. Na pozostałą część wymiaru czasu pracy pracodawca udziela urlopu rodzicielskiego i pracownik nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego za ten okres.