Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [35 / 37] >

Zasiłki

Czy zleceniobiorczyni ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przed porodem

PROBLEM Współpracujemy ze zleceniobiorczynią, która jest w ciąży. Osoba ta chciałaby wystąpić o zasiłek macierzyński przed przewidywaną datą porodu. Czy ma takie prawo? Jeśli tak, to jakie dokumenty powinna złożyć, aby uzyskać zasiłek? RADA Tak. Państwa zleceniobiorczyni może skorzystać z zasiłku macierzyńskiego przed