Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [31 / 37] >

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Jak skorygować kod tytułu ubezpieczenia w dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej ZUS

PROBLEM Mój pracownik wygrał w sądzie z ZUS i w marcu 2018 r. dostałam decyzję o przyznaniu mu emerytury od 22 sierpnia 2016 r. Muszę teraz zmienić mu kod ubezpieczenia z datą wsteczną na 01 10 10 i sporządzić korekty dokumentów rozliczeniowych za cały okres objęty decyzją (za pracownika były składane tylko raporty