Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [21 / 37] >

Prawo pracy

Czy pracownik, który choruje na chorobę alkoholową może zostać zwolniony z powodu utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy

PROBLEM Pracownik jest na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Stwierdzono u niego chorobę alkoholową. Pracuje na stanowisku kierowcy. Czy pracodawca może rozwiązać z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy (art. 52 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy)? Naszym zdaniem pracownik z