Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [10 / 35] >

Aktualności

Nowy okres przechowywania akt pracowniczych

Sejm postanowił, że pracodawcy będą zobowiązani do przechowywania przez 10 lat dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. Nie dotyczy to dokumentacji pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1919 r., a także po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019