Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [17 / 35] >

Aktualności

Równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie dla policjantów służby spraw wewnętrznych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dodał do tabel kalkulacyjnych stanowiska policjantów służby spraw wewnętrznych jako uprawnionych do pobierania równoważnika wypłacanego w zamian za przedmioty ubioru galowego, wyjściowego i służbowego. Jest to związane z wyodrębnieniem w Policji służby spraw wewnętrznych i