Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [19 / 35] >

Temat numeru

Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.

Po zmianach przepisów od 1 stycznia 2019 r. pracodawca będzie miał wybór, czy gromadzić dokumenty związane ze stosunkiem pracy i akta osobowe w formie papierowej czy elektronicznej. Ponadto obowiązek ich archiwizacji zostanie skrócony z 50 do 10 lat, ale nie w przypadku wszystkich pracowników. Dlatego pracodawca będzie miał obowiązek przekazywania raportów informacyjnych do ZUS, jeśli będzie chciał skorzystać z krótszego okresu przechowywania dokumentacji w stosunku do pracowników zatrudnionych w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r. Takie są główne rozwiązania w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, które zaczną obowiązywać od przyszłego roku.