Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [6 / 35] >

O tym musisz wiedzieć!

Jak udzielać urlopów wypoczynkowych dyrektorom szkół oraz nauczycielom na stanowiskach kierowniczych po zmianach przepisów

Od 1 stycznia 2018 r. dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który pełni obowiązki kierownicze przez okres co najmniej 10 miesięcy w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych. Dotychczas w placówkach feryjnych tym nauczycielom przysługiwał urlop w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. To najważniejsza zmiana, jaką wprowadzono w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego dyrektorom i kierownikom szkół.