Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [5 / 35] >

O tym musisz wiedzieć!

Jak wypłacić trzynastkę za 2017 r. pracownikowi zatrudnionemu na podstawie dwóch umów o pracę

PROBLEM Jesteśmy jednostką samorządową. Przez cały 2017 r. zatrudnialiśmy pracownika na podstawie dwóch umów o pracę w różnym wymiarze czasu pracy. Pomiędzy umowami nie było przerwy. Czy tej osobie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne? Czy nasze postępowanie będzie prawidłowe, jeżeli termin wypłaty tego wynagrodzenia