Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [6 / 36] >

O to pytają kadrowi

Czy alkoholika można zwolnić dyscyplinarnie za stawienie się w pracy w stanie nietrzeźwości

PROBLEM Wiemy, że pracownik jest alkoholikiem. Stawił się do pracy nietrzeźwy. Czy w tej sytuacji można go zwolnić dyscyplinarnie? RADA W tej kwestii istnieją wątpliwości. Sąd Najwyższy twierdzi, że pracownik, który ma zdiagnozowaną chorobę alkoholową i w związku z tym może u niego wystąpić psychoza na tym tle,