Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [12 / 36] >

Aktualności

Zmiany w zakresie spełniania warunków bezpieczeństwa p.poż i sanitarnych przez żłobki i kluby dziecięce

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmienił wymagania lokalowe i sanitarne, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, uwzględniając konieczność zapewnienia: odpowiedniej jakości opieki sprawowanej nad dziećmi, warunków ochrony przeciwpożarowej, liczbę