Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [11 / 36] >

Aktualności

Nowa jednostka upoważniona do przeprowadzania testu umiejętności dla osób ubiegających się o wykonywanie zawodu pracownika socjalnego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmienił jednostkę upoważnioną do przeprowadzania testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w innych niż Polska państwach Unii Europejskiej do wykonywania zawodu regulowanego pracownika socjalnego. Począwszy od 2018 r. jednostką