Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [9 / 36] >

Aktualności

Zmiany w doskonaleniu zawodowym biegłych rewidentów

Minister Rozwoju i Finansów określił zasady obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów. Tak jak dotychczas szkolenia mogą być przeprowadzane w formie stacjonarnej lub w formie kształcenia na odległość (e-learning), z tym że liczebność grupy biorącej udział w szkoleniu w formie stacjonarnej powinna być