Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [3 / 36] >

O tym musisz wiedzieć!

Jakie dane należy przekazać ubezpieczonym w informacji rocznej ZUS IMIR

Płatnicy składek – m.in. pracodawcy, zleceniodawcy – mają obowiązek do 28 lutego 2018 r. przekazać swoim zatrudnionym roczną informację o rozliczonych za nich składkach i wypłaconych świadczeniach. Błędne dane przekazane w informacji mogą skutkować wszczęciem postępowania wyjaśniającego przez ZUS, w wyniku którego zostaną ustalone prawidłowe wartości składek.