Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [27 / 36] >

Wynagrodzenia

Jakie skutki podatkowe powoduje używanie samochodu przez pracownika i zleceniobiorcę na potrzeby własne i podmiotu zatrudniającego

Pracownik, który użytkuje samochód służbowy w celach prywatnych, osiąga zryczałtowany przychód w wysokości uzależnionej od pojemności silnika i liczby dni użytkowania tego pojazdu na warunkach określonych wprost w ustawie o pdof. Natomiast mimo wyroku TK z 2014 r. w sprawie nieodpłatnych świadczeń ryczałt za jazdy lokalne nadal należy traktować jako przychód pracownika, który podlega opodatkowaniu. Zarówno organy podatkowe, jak i sądy traktują bowiem to świadczenie jako pieniężne.