Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [26 / 36] >

Wynagrodzenia

Czy na podstawie umowy cywilnoprawnej można potrącić z wynagrodzenia pracownika koszty delegowania do pracy w UE

PROBLEM Zatrudnieni przez nas pracownicy kadry zarządzającej podróżują do państw członkowskich Unii Europejskiej, aby wdrażać nowe systemy, projekty i nadzorować ich wykonanie w ramach umów zawieranych z zagranicznymi odbiorcami w zakresie prowadzonej przez nas działalności teleinformatycznej. Na czas delegowania pracownicy