Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [23 / 37] >

Wynagrodzenia

Jak ustalić wysokość odprawy pośmiertnej, jeżeli pracownik był zatrudniony z przerwami u tego samego pracodawcy

PROBLEM Jeden z pracowników był zatrudniony w naszej spółce od ponad 10 lat. W związku z przejściem na emeryturę w marcu 2018 r. rozwiązał z nami stosunek pracy na kilka dni, a następnie został ponownie zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Kilka dni później zmarł. Czy do ustalenia wysokości odprawy powinniśmy wliczyć